Skocz do zawartości

Lipiec

Wykaz ofert uproszczonych złożonych w trybie 19a, pkt. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19a pkt. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaje się do publicznej wiadomości wykaz uproszczonych ofert organizacji pozarządowych, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Koninie w wyznaczonym terminie.

Treść  złożonych ofert dostępna jest również na:
Uwagi do złożonych ofert można składać w terminie 7 dni od dnia ich publikacji (liczy się data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie p. 167 lub drogą elektroniczną na adres krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl z dopiskiem: Oferta realizacji zadania publicznego „…..tytuł zadania…..”.

Wykaz ofert uproszczonych złożonych w trybie 19a, pkt 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z pominięciem otwartego konkursu ofert).
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting