Skocz do zawartości

Grudzień

Strona główna

Uroczyste ślubowanie nauczycieli

21 grudnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie  odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
W obecności Starosty Pana Stanisława Bielika oraz Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Pana Krzysztofa Czajkowskiego Panie złożyły uroczyste ślubowanie.

W terminie do 31 października wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego złożyło 2 nauczycieli: Pani Natalia Rybicka psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie oraz Pani Magdalena Niedźwiecka nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.

Posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej odbyły się 12 grudnia 2023 r. i zakończyły się zdanym egzaminem przez obie panie. Warunkiem uzyskania awansu zawodowego było odbycie stażu i uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Konińskiego.
 
Uroczyste ślubowanie nauczycieli
Uroczyste ślubowanie nauczycieli
Uroczyste ślubowanie nauczycieli
Uroczyste ślubowanie nauczycieli
Uroczyste ślubowanie nauczycieli
Uroczyste ślubowanie nauczycieli
Uroczyste ślubowanie nauczycieli
Uroczyste ślubowanie nauczycieli
Uroczyste ślubowanie nauczycieli
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting