Skocz do zawartości

Grudzień

Strona główna

Powiat Koniński nagrodzony przez Marszałka

Projekt realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Koninie pn. „Dbamy o czyste powietrze w powiecie konińskim”, nagrodzony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Starostwo Powiatowe w Koninie zostało laureatem XXI edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” w kategorii działalności proekologicznej. Gala wręczania nagród odbyła się 2 grudnia 2020r. i po raz pierwszy  realizowana była w wersji on-line. Uczestniczył w niej Starosta Koniński, Stanisław Bielik. Konkurs zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, który wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ufundował nagrody dla laureatów. 
 
Na konkurs wpłynęło 168 zgłoszeń, w tym 54 na działania proekologiczne. Zgodnie z regulaminem do konkursu mogły przystąpić jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko – wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) oraz podległe im jednostki i instytucje, a także organizacje i podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego.  Istotą konkursu była promocja działalności proekologicznej i prokulturowej w naszym województwie, przyczyniająca się do wyzwalania inicjatyw i aktywizacji działań społecznych. Kapituła Konkursu dokonywała oceny projektów opierając się m.in. na takich kryteriach jak: zawartość merytoryczna projektu, w tym wartość ekologiczna i wyjątkowość czy też atrakcyjność zaproponowanych form edukacji ekologicznej
 
Starostwo Powiatowe w Koninie za projekt  - konkurs na wykonanie spotu pn. „Dbamy o czyste powietrze w powiecie konińskim” otrzymał nagrodę o wartości 8 tyś zł..
 
Celem konkursu zorganizowanego w ramach zadania przez konińskie starostwo było pokazanie młodszym pokoleniom, że powietrze determinuje życie na ziemi. Edukacja ekologiczna uczniów w zakresie poprawy jakości powietrza może nieść ze sobą pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz komfort życia. Tematyka spotu miała nawiązywać do problemu zanieczyszczenia powietrza, sposobu ograniczenia niskiej emisji itp. Uczniowie biorąc udział w tworzeniu krótkiego filmu  zaznajomili się z rodzajami zanieczyszczeń powietrza i ich źródłami, a przede wszystkim uświadomili sobie, iż każdy z nas indywidualnie odpowiada za stan środowiska, w którym żyjemy.
 
Poprzez projekt wskazane zostały powody, dla których należy chronić powietrze, oraz sposoby w jakich można to robić. W  konkursie  organizowanym przez starostwo udział wzięły 23 szkoły z terenu powiatu konińskiego. Pomysłowe i kreatywne, o dużej wartości merytorycznej oraz walorach edukacyjnych – tak można określić spoty laureatów konkursu „Dbamy o czyste powietrze w powiecie konińskim”. Przypomnijmy, iż w ramach zadania szkoły i opiekunowie biorący udział w etapie powiatowym otrzymali książki o tematyce związanej ze smogiem, które stanowią pomoc dydaktyczną. Dla uczniów zostały zakupione nagrody rzeczowe, a każda szkoła uczestnicząca w finale otrzymała miernik powietrza – zewnętrzny czujnik, który mierzy poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10, a także temperaturę i wilgotność powietrza. Dane z czujników są dostępne zarówno przez stronę internetową jak i inne, bezpłatne kanały, w tym aplikację na telefon. Dane lokalizacyjne GPS umożliwiają automatyczne przekierowanie na najbliższy czujnik.
 
Konkurs „Dbamy o czyste powietrze w powiecie konińskim” to kolejna inicjatywa wpisująca się w działania Powiatu służące edukacji ekologicznej nie tylko dzieci i młodzieży, ale też wszystkich mieszkańców.
Powiat Koniński nagrodzony przez Marszałka
Powiat Koniński nagrodzony przez Marszałka
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting