Skocz do zawartości

Czerwiec

Strona główna

Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Starosta Koniński zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty do składania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Nabór potrwa do 14 lipca 2023 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy mogą złożyć uproszczone oferty realizacji zadania publicznego w następujących zakresach:
  1. Ochrona i promocja zdrowia.
  2. Oświata i wychowanie.
  3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
  5. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
  6. Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę BIP Powiatu Konińskiego - Informacja o naborze
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting