Skocz do zawartości

Aktualności 2024

Strona główna

Z Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej

Konwent Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej odbył się 3 lipca w Łasku. Podczas wyjazdowego posiedzenia samorządowcy wysłuchali kilku prelekcji, a także wybrali Przewodniczącego.

Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu prof. UAM dr hab. Rafała Szczepaniaka, który przedstawił praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowego wypełniania oświadczeń majątkowych. Następnie, Teodor Stępa – Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawił plany i strategie mające na celu ożywienie gospodarcze regionów objętych procesem transformacji energetycznej właśnie na przykładzie Wałbrzyskiej SSE. Uczestnicy posiedzenia dowiedzieli się, w jaki sposób samorządy mogą przekształcić tereny pokopalniane w prosperujące tereny inwestycyjne.

Na konwencie przedyskutowane zostały również kwestie bezpieczeństwa i możliwych zagrożeń wynikających z instalacji fotowoltaicznych, które nie wymagają zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. W oparciu o informację opracowaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Starosta Koniński Katarzyna Fryza przedstawiła pojawiający się problem z kontrolą bezpieczeństwa takich instalacji. Starosta poprosiła członków Konwentu o pochylenie się nad tym tematem przy najbliższym posiedzeniu w celu wystosowania stanowiska do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie uregulowania szczegółowych przepisów kontroli mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz tych o mocy do 150 kW.

Podczas obrad skupiono się także na tematyce stanu bezpieczeństwa w powiecie konińskim, w tym sposobom przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży i dorosłych oraz problemie cyberprzestępczości. Poruszono również kwestię działania zespołów zarządzania kryzysowego w jst w czasie występowania ekstremalnych sytuacji pogodowych. Na przykładzie szkód spowodowanych w niedawnym czasie przez anomalie pogodowe na terenach gmin powiatu konińskiego, Kierownik Biura Spraw Obronnych w konińskim starostwie Kamila Grobelska zwróciła uwagę na potrzebę kontroli stanu i regularnego uzupełniania magazynów obronny cywilnej przez samorządy.

Jednym z omawianych bieżących tematów było pismo Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie dotyczące programu kompleksowej opieki nad pacjentami po zawale mięśnia sercowego. Członkowie konwentu zadeklarowali rozważenie możliwości dofinansowania ww. projektu na najbliższych sesjach rady gmin i powiatu.

Ponadto, Wójt Gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski wystosował prośbę do Przewodniczącego Konwentu oraz Starosty Konińskiego o przygotowanie wspólnego projektu apelu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Aglomeracji Konińskiej do władz rządowych w sprawie realizacji planu budowy elektrowni jądrowej w Koninie. Projekt apelu przedstawiony zostanie na najbliższym posiedzeniu konwentu.

Ostatnia część spotkania poświęcona była wyborowi Przewodniczącego Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej na nową kadencję tj. na lata 2024-2029. Jednogłośną decyzją członków konwentu stanowisko Przewodniczącego powierzono sprawującemu obecnie tę funkcję Wójtowi Gminy Wierzbinek – Pawłowi Szczepankiewiczowi.
Z Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej
Z Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej
Z Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej
Z Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting