Skocz do zawartości

Aktualności 2024

Strona główna

Wybrano władze powiatu konińskiego na VII kadencję samorządu

Wybrano władze powiatu konińskiego na lata 2024-2029. Funkcję starosty powierzono Katarzynie Fryzie, a przewodniczącego rady – Żanetcie Matlewskiej.

Rada Powiatu Konińskiego ukonstytuowała się 7 maja. Podczas sesji inaugurującej VII kadencję samorządu powiatu nowo wybrani radni złożyli ślubowanie oraz w tajnych głosowaniach wybrali przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących, starostę i wicestarostę powiatu oraz trzech nieetatowych członków zarządu.
 
Zgodnie z ceremoniałem, uroczystą sesję rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, a obrady otworzył radny najstarszy wiekiem. Rola ta przypadła radnej Marii Emilii Wróbel. Następnie radni powiatu, wybrani podczas wyborów samorządowych 7 kwietnia br., otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego i kolejno złożyli ślubowanie. Po przedstawieniu zasad tajnego głosowania i powołaniu komisji skrutacyjnej radni dokonali wyboru nowych władz.
 
Przewodniczącym Rady Powiatu Konińskiego została Żanetta Matlewska, która pokonała w głosowaniu tajnym swojego kontrkandydata Szymona Stankiewicza – stosunkiem głosów 13 do 12. W organizowaniu pracy organu stanowiącego nową przewodniczącą wspierać będą dwaj wiceprzewodniczący: Janusz Stankiewicz i Andrzej Perkowski, którzy uzyskali takie samo poparcie radnych w ilości 14 głosów.

Punktem kulminacyjnym sesji był wybór przewodniczącego zarządu powiatu. Decyzją radnych, zarządowi powiatu przewodniczyć będzie Katarzyna Fryza, radna reprezentująca KWW Nasz Powiat.  O wyborze na starostę w obecnej kadencji zadecydowało poparcie 13 radnych. Na Stanisława Bielika - kontrkandydata Katarzyny Fryzy do objęcia tej funkcji – oddano w tajnym głosowaniu 12 głosów.

Zgodnie z rekomendacją nowej starosty, rada powiatu powierzyła stanowisko wicestarosty Władysławowi Kocajowi oraz uzupełniła skład zarządu powiatu wybierając na jego nieetatowych członków: Elżbietę Marię Raźną, Marię Emilię Wróbel oraz Ryszarda Piotra Nawrockiego.

Najbliższe pięć lat w powiecie konińskim rządzić będzie 13-osobowa koalicja zawiązana w radzie powiatu przez 6 radnych reprezentujących komitet Nasz Powiat, 4 radnych z Polskiego Stronnictwa Ludowego, 2 radnych Koalicji Obywatelskiej i radnej z Towarzystwa Samorządowego.  

 
Wybrano władze powiatu konińskiego na VII kadencję samorządu
Wybrano władze powiatu konińskiego na VII kadencję samorządu
Wybrano władze powiatu konińskiego na VII kadencję samorządu
Wybrano władze powiatu konińskiego na VII kadencję samorządu
Wybrano władze powiatu konińskiego na VII kadencję samorządu
Wybrano władze powiatu konińskiego na VII kadencję samorządu
Wybrano władze powiatu konińskiego na VII kadencję samorządu
Wybrano władze powiatu konińskiego na VII kadencję samorządu
Wybrano władze powiatu konińskiego na VII kadencję samorządu
Wybrano władze powiatu konińskiego na VII kadencję samorządu
Wybrano władze powiatu konińskiego na VII kadencję samorządu
Wybrano władze powiatu konińskiego na VII kadencję samorządu
Wybrano władze powiatu konińskiego na VII kadencję samorządu
Wybrano władze powiatu konińskiego na VII kadencję samorządu
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting