Skocz do zawartości

Aktualności 2024

Strona główna

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych

Starosta Koniński, wzywa na podstawie art. 130 ust. 2 pkt. 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21-22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 25 a ustawy Prawo o stowarzyszeniach i art. 14a ustawy o fundacjach nadzorowane organizacje pozarządowe i fundacje do złożenia wyjaśnień.  
  1. Czy organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane?
  2. Czy organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych (przez które rozumie się np. charytatywne loterie fantowe)?
Odpowiedź w formie pisemnej należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Koninie, Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin  do 12 lutego br., na załączonym druku, podpisanym przez osobę uprawnioną  do reprezentowania stowarzyszenia/fundacji zgodnie z zapisami statutu.

Wzór oświadczenia do wezwania
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting