Skocz do zawartości

Aktualności 2024

Strona główna

Potrzebni lekarze orzecznicy. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaprasza do współpracy

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie poszukuje specjalistów do pracy w Zespole w charakterze lekarzy orzeczników.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o kontakt bezpośredni w siedzibie jednostki lub telefoniczny: 509 443 276 oraz 63 243 03 09.

Lekarz orzecznik winien posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizację co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Do zadań lekarza orzecznika należy przede wszystkim: przewodniczenie składowi orzekającemu oraz współuczestnictwo w rozpatrywaniu wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu lub niepełnosprawności, a także sporządzenie oceny stanu zdrowia wnioskodawcy na podstawie przeprowadzonego badania i/lub analizy dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w siedzibie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Hurtowej 1 w Koninie, w terminach i godzinach ustalanych indywidualnie z lekarzem orzecznikiem.

Lekarz orzecznik zatrudniony jest w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie umowy zlecenia.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Danuta Brudzińska
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting