Skocz do zawartości

Aktualności 2024

Strona główna

Ostatnia sesja Rady Powiatu Konińskiego VI kadencji

Radni powiatu konińskiego spotkali się 26 marca w starostwie na czterdziestej dziewiątej sesji. Szczególna atmosfera ostatnich wspólnych obrad w tej kadencji nie zakłóciła ich porządku.
 
W części sprawozdawczej posiedzenia rada zapoznała się z działalnością zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym, a także przyjęła siedem sprawozdań i pięć informacji. Realizując kolejne punkty programu sesji, radni podjęli trzynaście uchwał. Zadecydowali m.in. o powierzeniu czterech zadań publicznych powiatu gminom Rychwał, Rzgów i Ślesin. Głosowali w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. Dokonali zmian w dwóch uchwałach dotyczących programów dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz podnieśli wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych. Wyrazili również zgodę na złożenie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.
 
Ostatnia sesja w tej kadencji stała się też okazją do podsumowania ponad pięcioletniej pracy Rady Powiatu Konińskiego. Sprawozdanie z działalności organu stanowiącego powiatu w latach 2018-2024 przedstawił przewodniczący rady Ryszard Nawrocki. Rozpoczął je od przypomnienia, że sesja inaugurująca VI kadencję rady powiatu odbyła się 22 listopada 2018 r. Podczas posiedzenia radni dokonali wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, a także starosty i wicestarosty konińskiego oraz trzech nieetatowych członków zarządu.
 
- „W trakcie kadencji skład Rady Powiatu Konińskiego zmieniał się dwukrotnie, czego przyczyną było wygaszenie przez Komisarza Wyborczego mandatów radnych, na skutek ich śmierci. I tak po śmierci radnego Zenona Paszka mandat objął, składając ślubowanie 14 maja 2020 roku radny Zbigniew Klauze, a po śmierci radnego Henryka Kryka mandat objęła, składając ślubowanie 22 czerwca 2023 r. radna Barbara Smul-Plichta. Rada… dwukrotnie decydowała też o zmianie osób, które stawały na jej czele oraz o składzie organu wykonawczego” – poinformował Ryszard Nawrocki.
 
Radni powiatu konińskiego VI kadencji, (na dzień złożenia sprawozdania) spotkali się na 48 sesjach, podczas których podjęli 416 uchwał, w tym 24 stanowiące akty prawa miejscowego oraz rozpatrzyli 192 sprawozdania, informacje i raporty. Zgłosili też 228 interpelacji, wniosków i zapytań. Pracę rady wspierało 9 komisji stałych (rewizyjna; skarg, wniosków i petycji; statutowo-regulaminowa; budżetowa; prawa i porządku publicznego; oświaty, kultury i sportu; rolnictwa i ochrony środowiska; rozwoju i infrastruktury oraz spraw społecznych), które obradowały na 345 posiedzeniach.
 
Po podsumowaniu ponad pięcioletniej pracy Rady Powiatu Konińskiego, przewodniczący Ryszard Nawrocki podziękował radnym za zaangażowanie i mądre podejście do istotnych dla powiatu spraw. Słowa podziękowania skierował też do zarządu powiatu konińskiego oraz do współpracujących z radą podmiotów, instytucji i służb. 
 
W tym samym tonie głos zabrał starosta Stanisław Bielik, który docenił pełną zaangażowania pracę radnych, a także efektywną współpracę z wójtami i burmistrzami z gmin powiatu konińskiego. Podziękował członkom zarządu oraz pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych.

Czterdzieste dziewiąte posiedzenie rady zakończyła sesja fotograficzna. W kronice powiatu nie zabraknie wspólnego zdjęcia przedstawicieli samorządu powiatu konińskiego VI kadencji.
Ostatnia sesja Rady Powiatu Konińskiego VI kadencji
Ostatnia sesja Rady Powiatu Konińskiego VI kadencji
Ostatnia sesja Rady Powiatu Konińskiego VI kadencji
Ostatnia sesja Rady Powiatu Konińskiego VI kadencji
Ostatnia sesja Rady Powiatu Konińskiego VI kadencji
Ostatnia sesja Rady Powiatu Konińskiego VI kadencji
Ostatnia sesja Rady Powiatu Konińskiego VI kadencji
Ostatnia sesja Rady Powiatu Konińskiego VI kadencji
Ostatnia sesja Rady Powiatu Konińskiego VI kadencji
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting