Skocz do zawartości

Aktualności 2024

Strona główna

Ogólnopolski Konkurs Sposób na Sukces

Konkurs „Sposób na Sukces” to promocja najlepszych działań kreujących przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W tym roku przypada już XXIV edycja konkursu, którego organizatorem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu realizuje go na terenie województwa wielkopolskiego.

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa, a także przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu PROW i innych programów pomocowych.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wszystkie podmioty, które zdecydują się przesłać zgłoszenie muszą spełniać wymogi formalno-prawne, konieczne do prowadzenia danego rodzaju działalności. Kolejnym, bardzo ważnym warunkiem jest uruchomienie i zrealizowanie przedsięwzięcia w okresie od 1 lipca 2022 r. do 29 lutego 2024 roku. Wymagane jest również, aby prowadzenie działalności odbywało się na obszarach wiejskich lub w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców.

Przedsięwzięcie należy zgłosić w jednej z trzech kategorii:
  • indywidualna/rodzinna;
  • zespołowa;
  • inicjatywy społeczne (np. spółdzielnie socjalne, gminy, zakłady aktywizacji zawodowej).
Zgłoszenia konkursowe można składać do 25 kwietnia br. bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie lub 12 kwietnia 2024 br. do Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Zainteresowani konkursem mogą kontaktować się z doradcami z biur powiatowych Ośrodka, gdzie uzyskają pomoc przy wypełnianiu karty zgłoszenia i innych załączników.
 
Szczegółowe informacje, regulamin konkursu czy karta zgłoszenia na stronie: www.cdr.gov.pl.

Źródło: CDR w Brwinowie
Plakat z logotypami konkursu Sposób na Sukces
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting