Skocz do zawartości

Aktualności 2024

Strona główna

Kalendarz Imprez 2024 – nabór wniosków

Starostwo Powiatowe w Koninie rozpoczęło prace nad tworzeniem Kalendarza Imprez na rok 2024 w zakresie kultury.

Składając wniosek możecie Państwo ubiegać się o wsparcie wydarzenia poprzez ufundowanie nagród czy dofinansowanie organizacji wydarzenia.
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty prawne do składania wniosków o współfinansowanie zadań. 

Wnioskodawcami mogą być:
  1. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, np. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, muzea itp.
  2. organizacje pozarządowe, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach kalendarza imprez jedynie na dofinasowanie zakupu nagród w konkursach. O wsparcie finansowe na organizacje wydarzeń z zakresu kultury mogą ubiegać się w ramach otwartych konkursów ofert lub tzw. „krótkiej ścieżki”
Zgłaszając wydarzenie należy kierować się przede wszystkim jego ponadlokalnym  (ponadgminnym) charakterem oraz znaczeniem dla promocji powiatu, a także możliwościami organizacyjnymi i finansowymi wnioskodawcy.
W sprawie dofinansowania wydarzeń z zakresu sportu i edukacji prosimy kontaktować się z Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych.
Wnioski należy składać do 22 stycznia 2024 r. na załączonym druku w kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie (Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin) lub przesłać pocztą z dopiskiem: Kalendarz Imprez na 2024 r.

Druk wniosku oraz wzory dokumentów rozliczających otrzymane wsparcie można znaleźć na stronie www.powiat.konin.pl (w zakładce  Dla mieszkańców -> Tworzymy Kalendarz Imprez)
Jednocześnie przypominamy, że rozliczenie przyznanego wsparcia możliwe będzie tylko na podstawie dostarczonych dokumentów księgowych wraz z formularzem informacji z organizacji przedsięwzięcia oraz potwierdzeniem odbioru nagród (wzory zostaną przekazane podmiotom, które otrzymają wsparcie finansowe).
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju i Promocji:
Ewelina Rapeła 63 240 32 77
Sylwia Kudła 63 240 33 13
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting