Skocz do zawartości

Aktualności 2024

Strona główna

Droga do zatrudnienia po węglu

Aktywizacja zawodowa i stworzenie nowych miejsc pracy, przede wszystkim dla byłych pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK, to główny cel wartego ponad 250 mln zł projektu „Droga do zatrudnienia po węglu”. O tym, jak ma wyglądać ta „droga” rozmawiano na konferencji we wtorek (14 maja) w CKIS Oskard w Koninie.

O znaczeniu tego projektu dla transformacji energetycznej nie tylko Wielkopolski Wschodniej świadczy międzynarodowa inauguracja wydarzenia: film z Elisą Ferreira, komisarz ds. polityki regionalnej. Bezpośrednio z Konina głos zabrali: Wojciech Kolarski – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Piotr Szczepański – przedstawiciel Minister Klimatu i Środowiska, dyrektor gabinetu, Manuela Geleng – dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw społecznych i Włączenia Społecznego z Komisji Europejskiej, a także Maciej Sytek – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie i Piotr Woźny – Prezes ZE PAK SA.

Podczas konferencji zaprezentowano film o transformacji energetycznej GK ZE PAK oraz animację prezentującą Projekt „Droga do zatrudnienia po węglu”.

W części panelowej rozmawiano o tym: „Czy polskie regiony górnicze są przygotowane, aby udźwignąć społeczną odpowiedzialność transformacji energetycznej?”, „Jaki jest potencjał gospodarki Wielkopolski Wschodniej do budowy stabilnego i odpornego rynku pracy?” oraz „Samozatrudnienie czy spółdzielczość – czy to się przyjmie w odniesieniu do górników i energetyków?”.

Na koniec konferencji nastąpiło podpisanie listu intencyjnego w sprawie specjalistycznych szkoleń branżowych do pracy w energetyce wiatrowej dla odchodzących z sektora wydobywczego pomiędzy ZE PAK a Windhunter Academy. Z ramienia firmy organizującej szkolenia podpis złożyła Karolina Jastrzębska, CEO, a w imieniu ZE PAK SA, prezes Piotr Woźny.

W konferencji wzięła udział także Katarzyna Fryza, Starosta Koniński oraz Anna Biegasiewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.

PUP w Koninie jest jednym z 10 partnerów projektu „Droga do zatrudnienia po węglu”, w ramach którego obejmie wsparciem 90 osób (w tym: 27 kobiet i 63 mężczyzn). Oferowane formy wsparcia to:
  • doradztwo zawodowe – 90 os.,
  • wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy – 20 os.,
  • szkolenia zawodowe – 23 os.,
  • zatrudnienie subsydiowane – 25 os.,
  • bezzwrotna dotacja na założenie działalności gospodarczej – 22 os., dla osób tych przewidziane jest również finansowe wsparcie pomostowe.
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie planuje rozpocząć rekrutację już w 2024 roku. Projekt skierowany jest do jednej z poniższych grup:
  1. Pracownicy GK ZEPAK, tj. osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (w tym osoby zamieszkujące poza obszarem Wielkopolski Wschodniej; w tym osoby, które utraciły zatrudnienie u pracodawcy, który stał się ich pracodawcą zgodnie z § 1 art. 23’ Kodeksu Pracy, a także osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia na podstawie § 4 art.23’ Kodeksu Pracy);
  2. Pracownicy GK ZE PAK, którzy utracili pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (również rozwiązanie umowy za porozumieniem stron), w tym osoby, które utraciły pracę od 2018 roku (w tym osoby zamieszkujące poza obszarem Wielkopolski Wschodniej; w tym osoby, które utraciły zatrudnienie u pracodawcy, który stał się ich pracodawcą zgodnie z § 1 art. 23’ Kodeksu Pracy, a także osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia na podstawie § 4 art. 23’ Kodeksu Pracy);
  3. Pracownicy branż związanych z sektorem wydobywczo-energetycznym, tj. osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną oraz pracownicy zwolnieni, przewidziani do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika z branż powiązanych z sektorem wydobywczo-energetycznym;
  4. Członkowie rodzin/osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami (tj. osobami wymienionymi w lit. a, b i c), którzy nie posiadają źródła dochodu z tytułu działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie są jednocześnie osobą samozatrudnioną.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod nr tel.: 63 24 77 830.
Sala Obsługi PUP w Koninie, stanowiska 17 i 18
Marta Makowska – Doradca zawodowy
Patrycja Zastawa  – Doradca zawodowy
 
Projekt partnerski pod nazwą: Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”.


 
Fot. Mirosław Jurgielewicz, PUP w Koninie
Droga do zatrudnienia po węglu
Droga do zatrudnienia po węglu
Droga do zatrudnienia po węglu
Droga do zatrudnienia po węglu
Droga do zatrudnienia po węglu
Droga do zatrudnienia po węglu
Droga do zatrudnienia po węglu
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting