Skocz do zawartości

Aktualności 2023

Strona główna

Zaproszenie do udziału w pracach Zespołu roboczego

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska serdecznie zaprasza przedstawicieli instytucji i organizacji społeczno-gospodarczych do udziału w pracach Zespołu roboczego do spraw „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”.

Zintegrowana Strategia Rozwoju jest istotnym narzędziem planowania i zarządzania, to nowy dokument wprowadzony w ramach reformy zmierzającej do pełnego zintegrowania. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ma na celu umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze funkcjonalnym, jak również wyzwalanie lokalnych inicjatyw oraz rozwój postaw przedsiębiorczości i zaradności wśród mieszkańców oraz działających organizacji i stowarzyszeń, promocję atrakcyjności gmin i powiatów, a także tworzenie podstaw do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym fundusze Unii Europejskiej.

Zadaniem Zespołu roboczego ds. Strategii będzie współpraca z Radą Aglomeracji Konińskiej w zakresie doradztwa przy opracowaniu, przygotowaniu i wdrażaniu Strategii w rozumieniu art. 10g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Uczestnictwo w Zespole roboczym ds. Strategii ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie lub rekompensata za utracone zarobki.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: aglomeracjakoninska.org.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting