Skocz do zawartości

Aktualności 2023

Strona główna

Z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Starosty Konińskiego

Przygotowanie służb do reagowania na zagrożenia okresu zimowego w powiecie konińskim, to temat ostatniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego.

Zima to czas, w którym niskie temperatury stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych i starszych, a także przyczyniają się do niebezpiecznych sytuacji na drogach. W celu omówienia stanu przygotowań do sezonu zimowego w powiecie konińskim w starostwie obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego.

Na zaproszenie przewodniczącego komisji – Stanisława Bielika, w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu, a także pracownicy Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie. 

W temacie bezpieczeństwa na drogach wypowiedzieli się przedstawiciele służb drogowych. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie omówiła przyjęte na ten sezon zasady odśnieżania dróg powiatowych oraz pozostałe działania jednostki zaplanowane w ramach zimowego utrzymania dróg. Kierownik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawił plan działania drogowców na wypadek śnieżyc na odcinkach autostrady A2 oraz dróg krajowych nr 25, 72 i 92. Z przekazanych informacji wynika, że obie instytucje są dobrze przygotowane na okoliczność wystąpienia załamań pogody w sezonie zimowym.

Kolejnym tematem obrad była pomoc dla osób bezdomnych oraz potrzebujących wsparcia. Funkcjonariusze Policji i Straży Pożarnej zapewnili, że jak co roku, będą zwracać uwagę na bezdomnych i – zwłaszcza w czasie przymrozków – monitorować miejsca, w których zwyczajowo przebywają. Oznacza to, ze w okresie zimowym zwiększone zostaną patrole w rejonach pustostanów, parków, ogródków działkowych, dworców oraz przystanków, a osoby tam przebywające będą kierowane do wyznaczonych placówek, w tym noclegowni w Koninie. Przedstawiciele służb mundurowych podkreślili, że działaniami prewencyjnymi i pomocowymi objęci zostaną również mieszkańcy pozostający w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezradności i samotności.

Podczas obrad poruszono również temat przemocy domowej oraz coraz bardziej powszechny problem depresji wśród dzieci i młodzieży. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz kierownik Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie omówili zmiany prawne regulujące wsparcie ofiar przemocy. Członkowie komisji zostali poinformowani, że pojęcie przemocy w rodzinie zostało zastąpione przemocą domową, a formy przemocy zostały rozszerzone o przemoc ekonomiczną oraz cyberprzemoc. Pokrótce omówiono również zmiany w procedurze „Niebieskiej Karty” oraz programach pomocy psychologicznej skierowanych do ofiar oraz do sprawców.

Przedstawiciele Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przybliżyli problem depresji u dzieci i młodzieży. Zaznaczyli, że choroba ta znacząco nasiliła się w czasie trwania pandemii COVID-19 i dotyka coraz młodsze dzieci. Dyrektor Poradni przypomniała, że dziecko ze zdiagnozowaną depresją, to według prawa oświatowego, dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rodzice chorego dziecka (wraz z zaświadczeniem lekarskim od psychiatry) mogą zgłosić się do poradni pedagogiczno-psychologicznej, w celu uzyskania odpowiednich dokumentów, wskazujących dostosowanie materiału nauczania do aktualnych potrzeb psychofizycznych dziecka, jako ucznia. Zapewniła też, że zarówno dzieci, jak i ich rodzice mogą skorzystać z pomocy poradni w postaci sesji indywidualnych, rodzinnych oraz zbiorowych.
W sali siedzą uczestnicy spotkania.
W sali siedzą uczestnicy spotkania.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting