Skocz do zawartości

Aktualności 2023

Strona główna

Uczcijmy pamięć o powstańcach styczniowych

W tym roku mija 160 lat od wybuchu Powstania Styczniowego. Przypomnijmy, że powstanie przeciwko Rosji zostało ogłoszone 22 stycznia manifestem wydanym w Warszawie. Pierwsze oddziały powstańcze pojawiły się na ziemiach konińskich na przełomie lutego i marca. Największa bitwa w regionie rozegrała się 8 maja 1863 r. w Ignacewie, gm. Ślesin.

Powstanie wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Było największym powstaniem przeciwko zaborcy rosyjskiemu. Trwało prawie dwa lata. Złożyło się na nie ponad tysiąc dwieście bitew i potyczek, ponad 200 tys. osób było bezpośrednio zaangażowanych w ten zryw narodowowyzwoleńczy.

To największe i najdłużej trwające polskie powstanie było końcem pewnej epoki w naszej historii – kres romantyzmu, ale też ostatnia w XIX wieku próba wydźwignięcia się na niepodległość. Pomimo ogromnych strat, jakie poniosło społeczeństwo polskie w wyniku działań wojennych, represji, zsyłek i emigracji, idea walki o niepodległość przekazywana była kolejnym pokoleniom, które czerpały z niej natchnienie, i które ostatecznie doprowadziły w 1918 roku do odrodzenia Państwa Polskiego.

W powstaniu styczniowym powiat koniński – najdalej wysunięty na zachód i graniczący z Wielkim Księstwem Poznańskim powiat Królestwa Polskiego – odegrał istotną rolę. Obrazuje to liczba stoczonych bitew i potyczek (34 – największa w dawnym województwie kaliskim).

160 rocznica wybuchu powstania styczniowego to doskonały moment na przypomnienie tego, czym jest Niepodległość, Patriotyzm, Wolność dla naszego narodu. To chwila zadumy i zastanowienia się nad tym, jaka jest cena Suwerenności Narodowej.

Obchody uroczystości 160 rocznicy Powstania Styczniowego w powiecie konińskim
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie organizuje następujące – bezpłatne – wydarzenia:
  • 20 stycznia, godz. 14.00 – prelekcja o powstaniu styczniowym dla młodzieży licealnej (prelegent Krzysztof Gorczyca – archeolog i autor publikacji o powstaniu 1863-1864) – aula ZSOiT w Kleczewie;
  • 20 stycznia, godz. 17.00 – prelekcja o powstaniu styczniowym dla lokalnej społeczności (prelegent Krzysztof Gorczyca) i otwarcie wystawy o powstaniu styczniowym ze zbiorów prywatnych Adama Urbaniaka – sala konferencyjna Biblioteki Publicznej w Kleczewie;
  • Styczeń - luty - marzec – prelekcje o powstaniu styczniowym dla młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Kleczew (prelegent Maciej Grzeszczak – historyk i autor publikacji o powstaniu styczniowym);
  • 1 marca, godz. 17.00 – prelekcja dla lokalnej społeczności „Z kart powstania styczniowego na ziemi konińskiej. Badania i dokumenty archiwalne” (prelegent Maciej Grzeszczak) + koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu młodzieży szkolnej – aula ZSOiT w Kleczewie;
  • 12 lub 13 maja – Noc Muzeów – otwarta plenerowa projekcja filmu „Wierna rzeka” i spotkanie z odtwórczynią głównej roli w filmie Małgorzatą Pieczyńską – Budzisław Kościelny, plac przy wiatraku Szczepan.
Gmina Grodziec upamiętni powstańców złożeniem kwiatów na mogile powstańczej znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Grodźcu. Ponadto odbędą się prelekcje i konkursy skierowane do młodzieży szkolnej.

Z kolei Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na wystawę „Każdy z nas jest cząstką narodowego honoru…”. 160. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO. Wernisaż wystawy odbędzie się 27 stycznia o godz. 18.00, budynek spichlerza.

Oprac. na podstawie materiałów i informacji z: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Okręgowego w Koninie, gmin powiatu konińskiego.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting