Skocz do zawartości

Aktualności 2023

Strona główna

Rehabilitacja lecznicza i turnusy regeneracyjne w Centrach Rehabilitacji Rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez rolników i domowników (podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników) oraz osób pobierających okresowe świadczenie rentowe (bez orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji) z bezpłatnego leczenia rehabilitacyjnego organizowanego w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Rehabilitacja obejmuje schorzenia narządu ruchu oraz schorzenia kardiologiczne.

Od dnia 1 stycznia 2023 roku z rehabilitacji leczniczej KRUS mogą również korzystać osoby uprawnione do emerytury rolniczej oraz ubezpieczeni będący opiekunami osób niepełnosprawnych (turnusy regeneracyjne).

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Celem rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do emerytury rolniczej jest poprawa stanu zdrowia, poprawa stanu funkcjonalnego i kondycji psychofizycznej pacjentów.

Turnusy regeneracyjne mają na celu poprawę kondycji psychofizycznej i jakości życia.

Podstawowy okres trwania rehabilitacji wynosi 21 dni, natomiast okres trwania turnusu regeneracyjnego realizowanego w formie stacjonarnej wynosi 7 dni.

Aby ubiegać się o rehabilitację, w ośrodkach Kasy należy złożyć Wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny (druk do pobrania na stronie www.gov.pl/web/krus) wypełniony przez lekarza leczącego. Na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej lekarz inspektor KRUS wydaje opinię o kwalifikacji do konkretnego ośrodka rehabilitacyjnego Kasy. Termin odbycia rehabilitacji ustalany jest indywidualnie.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje również w okresie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, na których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu (w wieku 7-15 lat). Warunkiem jest podleganie przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

Odpowiedzi na pytania związane z rehabilitacją uzyskają Państwo w Samodzielnym Referacie ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Koninie pod numerami telefonów: 63 240 14 12 oraz 63 240 14 18.

Źródło: PT KRUS w Koninie
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting