Skocz do zawartości

Aktualności 2023

Strona główna

Okres grzewczy – obowiązki i zagrożenia

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zachęca do zapoznania się z informacją dotyczącą okresu grzewczego.

Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w naszym mieszkaniu, tam gdzie czujemy się najbezpieczniej i dość często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach.

Corocznie w okresie grzewczym odnotowywana jest zwiększona liczba interwencji w lokalach i budynkach mieszkalnych. Najczęściej dochodzi do pożarów sadz w przewodzie kominowym oraz zdarzeń związanych z występowaniem tlenku węgla – czadu.

W sezonie grzewczym 2022-2023 na terenie całego kraju odnotowano 2552 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w których poszkodowanych zostało 1087 osób, natomiast 54 osoby to ofiary śmiertelne. Na terenie miasta Konina oraz powiatu konińskiego w sezonie grzewczym 2022-2023 odnotowaliśmy 94 pożary związane z ogrzewaniem budynków, w tym 70 zdarzeń dotyczyło pożarów sadzy w kominie. Natomiast od dnia 20 września 2023 r. odnotowaliśmy już 6 pożarów związanych z ogrzewaniem budynków, w tym 4 pożary sadzy w przewodach kominowych w budynkach mieszkalnych.

System centralnego ogrzewania jest stosunkowo bezpieczny pożarowo, jednak często do dogrzewania budynków używane są urządzenia grzewcze takie jak: piece kaflowe, ogrzewacze gazowe oraz inne piecyki, w których proces spalania odbywa się w w/w pomieszczeniach.

Najczęstszymi przyczynami powstania pożarów w okresie zimowym są:
 • nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych,
 • nieprawidłowe składowanie materiałów palnych w kotłowniach,
 • pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy całodobowej,
 • brak konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych.
Wymienione przyczyny powstawania pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dlatego też apelujemy o zwrócenie uwagi i zapamiętanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas dogrzewania pomieszczeń, których przestrzeganie pozwoli cieszyć się własnym bezpieczeństwem.

Największym zagrożeniem podczas okresu grzewczego jest tlenek węgla, potocznie nazywany czadem. Tlenek węgla może wydzielać się na skutek nieprawidłowego działania urządzeń grzewczych – złego zainstalowania, uszkodzenia lub niewłaściwej ich eksploatacji. Powodem pojawienia się czadu w pomieszczeniu może być także niewłaściwie działająca wentylacja oraz niedrożne kanały dymowe lub spalinowe. Szczególnie narażeni na niekorzystne skutki działania czadu są osoby starsze, osoby z problemami kardiologicznymi oraz dzieci.

W związku z powyższym Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zaleca:
 • nie używać uszkodzonych instalacji i urządzeń grzewczych zarówno elektrycznych, gazowych jak również na paliwo stałe,
 • wykonywać okresowe czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych oraz wentylacyjnych – zaniedbania tych czynności często są przyczyną pożarów oraz śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla,
 • używać tylko tych urządzeń grzewczych, które posiadają krajowe atesty i dopuszczenia,
 • nie spalać w piecach niedozwolonych materiałów (śmieci, plastiki).
Przypominamy, że obowiązujące przepisy nakazują nam co najmniej raz w roku przeprowadzić okresową kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Ponadto w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
 • raz na 3 miesiące (od palenisk opalanych paliwem stałym np. węgiel, drewno),
 • raz na 6 miesięcy (od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym),
 • raz na rok (usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych).
Przestrzeganie powyższych zasad przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w okresie grzewczym. Zachęcamy również do zakupu czujników tlenku węgla i dymu. Już za kilkadziesiąt złotych możemy zapobiec tragedii. Zwracamy również uwagę na fakt, iż czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Szczegółowa informacja dotycząca kampanii na stronie: www.gov.pl.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting