Skocz do zawartości

Aktualności 2023

Strona główna

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Zarząd Powiatu Konińskiego zaprasza mieszkańców powiatu konińskiego, wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest aktualizacja Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2022-2024 na 2023 rok.
Aktualizacji podlega § 10 Programu.

Opinie, uwagi i wnioski do projektu aktualizacji można zgłaszać w terminie od 18 marca 2023 r. do 1 kwietnia 2023 r. drogą elektroniczną na adres: krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl.

Opinie, uwagi i wnioski zgłaszać należy na załączonym formularzu ankiety konsultacyjnej.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting