Skocz do zawartości

Aktualności 2023

Strona główna

Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa – ponownie w Wielkopolsce

Zarząd Województwa Wielkopolskiego 30 grudnia 2022 r. przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” oraz powołania kapituły przedmiotowego konkursu.

Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, które w latach 2010–2022 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Łączny udział środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego projektu nie może być mniejszy niż 40%.

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:
I miejsce – 7 000 zł,
II miejsce – 5 000 zł,
III miejsce – 3 000 zł.

Ponadto sołectwo – laureat I miejsca zostanie zgłoszone do VI ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Warto wspomnieć, iż w poprzedniej edycji laureat z Wielkopolski zdobył również główną nagrodę w konkursie ogólnopolskim.

Ważne informacje o konkursie:
  • Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 23 stycznia 2023 r.;
  • O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego;
  • Szczegółowe zasady konkursu określono w regulaminie dostępnym na stronie www.wow.umww.pl.
Kontakt do osób udzielających informacji na temat konkursu: Marta Gajowiak, tel.: 61 626 65 28, Delfina Okoniewska, tel.: 61 626 65 29.

Źródło: www.wow.umww.pl
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting