Skocz do zawartości

Aktualności 2023

Strona główna

Floriany 2023

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zachęca do wzięcia udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY 2023.

Głównym przesłaniem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

Celem przedsięwzięcia jest również:
  • promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia lokalnych środowisk;
  • nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji;
  • propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i w szerokim znaczeniu promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.
Kapituła Konkursowa będzie oceniać prospołeczne inicjatywy OSP zrealizowane w latach 2021-2022 w 7 kategoriach:
  1. Infrastruktura przestrzeni publicznej.
  2. Ochrona środowiska i ekologia.
  3. Edukacja.
  4. Sport, rekreacja i turystyka.
  5. Kultura i tradycja.
  6. Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna.
  7. Kategoria specjalna.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem dostępnym na stronie www.floriany.pl i sprawdzenie, do której kategorii pasuje Wasz projekt. Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać do 30 czerwca 2023 roku.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia swojej inicjatywy jest wypełnienie formularza online i w formie papierowej, który należy przysłać wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem na kopercie: KONKURS FLORIANY.

Może to Wasza straż zdobędzie prestiżową statuetkę FLORIANA?
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting