Skocz do zawartości

Aktualności 2023

Strona główna

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - KRUS zaprasza do udziału w konkursie

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą, których właścicielami są osoby pełnoletnie ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Przy ocenie brane są pod uwagę przede wszystkim:
1)  organizacja obejścia, podwórza gospodarstwa oraz produkcji rolniczej;
2)   ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;
3) stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, a także maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi znajdujących się w gospodarstwie rolnym;
4)  warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich i profilaktyka chorób odzwierzęcych;
5)  wyposażenie w środki ochrony osobistej i urządzenia wspomagające bezpieczną pracę;
6)  sposób przechowywania i postępowania ze środkami ochrony roślin, paliwami, nawozami i innymi substancjami niebezpiecznymi;
7)   rozwiązania stosowane w trosce o środowisko naturalne;
8) organizacja miejsca wypoczynku rodziny, w tym placu zabaw dzieci oraz estetyka gospodarstwa;
9) zastosowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji konkursu prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w konkursie. Udział w nim mogą brać właściciele zarówno dużych, jak i małych gospodarstw rolnych o różnych profilach produkcji.
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do  21 kwietnia 2023 roku na stosownym formularzu i złożyć w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.
Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są: w Placówkach Terenowych  i Oddziałach Regionalnych KRUS, w prasie oraz na stronie internetowej KRUS  www.krus.gov.pl.


 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting