Skocz do zawartości

Aktualności 2022

Strona główna

Z konferencji „Najkorzystniejsze formy kształcenia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Szkoła ogólnodostępna czy placówka specjalna, czyli jak stworzyć optymalną przestrzeń dla rozwoju oraz kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Próbą odpowiedzi na to pytanie była konferencja zorganizowana w ubiegłym tygodniu przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie.
 
Konferencja pt. „Najkorzystniejsze formy kształcenia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” odbyła się 29 marca. W wydarzeniu, zorganizowanym w formule online, wzięło udział blisko 90 osób, w tym pedagodzy i nauczyciele ze szkół z powiatu konińskiego, a także zainteresowani problematyką rodzice.
 
Konferencja stworzyła możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy na temat edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście stworzenia im optymalnej przestrzeni dla rozwoju oraz kształcenia.
 
– Wybór szkoły to duży stres nie tylko dla dziecka, ale również dla rodzica. Zwłaszcza na początku edukacji chcemy podjąć jak najlepszą decyzję, wybrać jak najbardziej odpowiednie miejsce, które pozwoli naszemu dziecku rozwijać umiejętności, realizować jego potrzeby i wydobędzie z niego wszystko, co najlepsze. Wiele rozterek przeżywają zwłaszcza rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi np. zaburzeniami neurorozwojowymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością fizyczną. Wcześniej czy później na drodze edukacji ich dzieci pojawia się temat szkoły specjalnej. Wybór nie jest prosty. Pojawia się wiele dylematów, a wszystkie w kontekście dobra dziecka – mówi Małgorzata Mazurek dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie.
 
Wydarzenie miało też na celu przybliżenie specyfiki działań w placówkach realizujących kształcenie specjalne.
 
– Zaburzenia rozwojowe nie zamykają możliwości uczenia się w przedszkolu czy szkole ogólnodostępnej. Jednak placówki o charakterze specjalnym, integracyjnym mogą w wielu przypadkach okazać się korzystniejszą formą, dającą większe możliwości, gdyż m.in.: zapewniają wysoko wykwalifikowaną kadrę ze specjalistycznym przygotowaniem, są wyposażone w zaplecze edukacyjne dostosowane do rodzaju niepełnosprawności dziecka, stwarzają warunki do indywidualnej pracy z dzieckiem – dodaje dyrektor Mazurek.
 
Wiedzą na temat form kształcenia służących zwiększeniu szans edukacyjnych osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami podzieliło się z uczestnikami konferencji dziewięcioro specjalistów – praktyków realizujących kształcenie specjalne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, słabosłyszeniem i niesłyszeniem, słabowidzeniem i niewidzeniem, a także dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. Prelegenci koncentrowali się w swoich wystąpieniach przede wszystkim na wskazywaniu atutów, możliwości i korzyści, jakie otrzymuje uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształcący się w placówce specjalnej. Zwracali uwagę słuchaczy na istotę doboru metod, form pracy, mających na celu wykorzystanie potencjału dziecka – ucznia, tak by mógł odnaleźć swoje miejsce w otaczającej go rzeczywistości, w świecie, w którym będzie mógł jak najlepiej funkcjonować.
 
– Wyniki pokonferencyjnej ankiety ewaluacyjnej wskazały na dużą przydatność zaproponowanej tematyki i wysoki poziom organizacji wydarzenia – podsumowała konferencję dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie.
konferencja zorganizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie
konferencja zorganizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie
konferencja zorganizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting