Skocz do zawartości

Aktualności 2022

Strona główna

XXXII sesja Rady Powiatu Konińskiego

W najbliższą środę (30 marca br.) odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu Konińskiego.

Obrady rozpoczną się o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej starostwa i przebiegać będzie wg następującego porządku:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2021 r.
 6. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2021 r.
 7. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2021 r.
 8. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Powiatu Konińskiego gminnym spółkom wodnym w 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w ramach Programu Life 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Logika dla logistyka – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie”.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Nauka (nie) idzie w las - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kazimierz Biskupi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego
  na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting