Skocz do zawartości

Aktualności 2022

Strona główna

Szkolenia dla kobiet z obszarów wiejskich

ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów to cykl trzydniowych szkoleń dla kobiet z obszarów wiejskich, których celem jest wzmacnianie potencjału kobiet w rozwoju lokalnej społeczności poprzez przekazanie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu myślenia projektowego, pisania wniosków i pozyskiwania funduszy oraz identyfikacji potencjału lokalnej społeczności, a także tworzenia strategii promocji produktu.

Termin realizacji szkoleń: 01.07.2022 r. – 31.10.2023 r. Cele szczegółowe operacji (szkoleń):
 • wzmocnienie potencjału rozwoju 200 osób (kobiet) dla rozwoju lokalnej społeczności wiejskiej;
 • nabycie przez 200 członków kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych umiejętności myślenia projektowego, pisania wniosków i pozyskiwania funduszy;
 • nabycie przez 200 członków kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych wiedzy dot. identyfikacji potencjału lokalnej społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego.
Szkolenia skierowane są do kobiet z KGW lub innych organizacji społecznych, pozarządowych z województw: podlaskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego.

Terminy szkoleń:
 • 03-05.02.2023 – Warszawa (woj. mazowieckie)
 • 10-12.02.2023 – Gdańsk (woj. pomorskie)
 • 03-05.03.2023 – Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
 • 03-05.03.2023 – Poznań (woj. wielkopolskie)
 • 14-16.04.2023 – Wrocław (woj. dolnośląskie)
 • 12-14.05.2023 – Białystok (woj., podlaskie)
 • 19-21.05.2023 – Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
 • 19-21.05.2023 – Grodno k. Międzyzdrojów (woj. zachodniopomorskie)
Zasady naboru i terminy na stronie www.efrwp.pl w zakładce Rekrutacja.

Każde z 8 szkoleń będzie trwało 3 dni. Od ok. godz. 17:00 pierwszego dnia do ok. godz. 13:00 ostatniego dnia szkolenia. Łącznie 15 godzin warsztatowych (godzina warsztatowa – 45 min.). Tematyka szkolenia będzie dotyczyła m.in.:
 • myślenia projektowego;
 • zasad pisania wniosków o dofinansowanie;
 • budżetowania projektowego, zasad analizy potrzeb, określania celu i efektów projektu;
 • roli partnerów w projekcie;
 • możliwych dofinansowań dla działalności organizacji pozarządowych z terenów wiejskich;
 • identyfikacji potencjału lokalnych społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego.
Szkolenie będzie miało formę wykładową i warsztatową. Część teoretyczna będzie uzupełniana ćwiczeniami. Udział w szkoleniu uczestników jest bezpłatny.
Przewidywane efekty:
 • wzmocnienie potencjału kobiet poprzez przeszkolenie 200 kobiet: członkiń KGW i innych organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich z zakresu m.in. umiejętności myślenia projektowego, pisania wniosków i pozyskiwania funduszy oraz identyfikacji potencjału lokalnej społeczności i tworzenia strategii promocji produktu lokalnego;
 • przeprowadzenie 8 szkoleń dla kobiet mieszkających na obszarach wiejskich.
Projekt jest realizowany we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting