Skocz do zawartości

Aktualności 2022

Strona główna

Rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Konińskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej.

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024, Zarząd Powiatu Konińskiego 29 listopada 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 27 października 2022 r.
 
Przedmiotowe zadanie będzie realizowało Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie. Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w 2023 r. wynosi 190 080,00 zł.
 
Uchwała Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting