Skocz do zawartości

Aktualności 2022

Strona główna

Planowane zmiany w programie pomocy dla rodzin rolniczych

Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformował podczas briefingu prasowego, który odbył się 17 listopada, m.in. o zainicjowaniu zmian w zasadach naboru wniosków o pomoc dla rodzin rolniczych. To wsparcie ma pomóc tym rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Planowane zmiany dotyczą:
  • wydłużenia do 30 listopada 2022 r. terminu składania wniosków o pomoc oraz załączników do już złożonych dokumentów;
  • uznania innych niż kopie faktur dokumentów, na podstawie których wnioskodawca może wykazać sprzedaż produktów rolnych ze swojego gospodarstwa. Będą mogły to być również umowy sprzedaży, rachunki lub oświadczenia wnioskodawcy o dokonaniu takiej sprzedaży.
Wejście w życie tych zmian nastąpi po opublikowaniu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw.

Aby wdrożenie powyższych zmian przebiegło jak najsprawniej, Agencja opracowała wzór oświadczenia wnioskodawcy o sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa. Ten dokument, po wypełnieniu i podpisaniu przez ubiegającego się o wsparcie, będzie mógł stanowić załącznik do wniosku o pomoc, jako potwierdzenie wartości dokonanej sprzedaży.

Oświadczenie o sprzedaży będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akceptowane po wejściu w życie zmienionych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów. ARiMR będzie o tym informować na głównej stronie swojego portalu internetowego oraz w zakładce ze szczegółowymi informacjami o programie (tam znajdują się również dokumenty aplikacyjne).

Do 17 listopada wnioski o taką pomoc złożyło 128,5 tys. rolników.

Źródło: tekst – ARiMR, zdjęcie - MRiRW
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting