Skocz do zawartości

Aktualności 2022

Strona główna

Konsultacje projektu Programu współpracy SWW z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 
Szczegóły konsultacji oraz projekt Programu na stronie www.wielkopolskiewici.pl.
 
Źródło: Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych (ul. Wiśniowa 7, 62-510 Konin, tel. 603 440 663)
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting