Skocz do zawartości

Aktualności 2022

Strona główna

Kalendarz Imprez – nabór wniosków 2022

Starostwo Powiatowe w Koninie rozpoczęło prace nad tworzeniem Kalendarza Imprez na 2022 r. w zakresie kultury i turystyki.

Składając wniosek możecie Państwo ubiegać się o wsparcie wydarzenia poprzez ufundowanie nagród czy dofinansowanie organizacji wydarzenia.
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty prawne do składania wniosków o współfinansowanie zadań. 

Wnioskodawcami mogą być:
  1. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, np. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, muzea itp.
  2. organizacje pozarządowe, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach kalendarza imprez jedynie na dofinasowanie zakupu nagród w konkursach. O wsparcie finansowe na organizacje wydarzeń z zakresu kultury mogą ubiegać się w ramach otwartych konkursów ofert lub tzw. „krótkiej ścieżki”
Zgłaszając wydarzenie należy kierować się przede wszystkim jego ponadlokalnym  (ponadgminnym) charakterem oraz znaczeniem dla promocji powiatu, a także możliwościami organizacyjnymi i finansowymi wnioskodawcy.

W sprawie dofinansowania wydarzeń z zakresu sportu prosimy kontaktować się z Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych.

Wnioski należy składać do 28  stycznia 2022 r. na załączonym druku w kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie (Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin) lub przesłać pocztą z dopiskiem: Kalendarz Imprez na 2022 r.

Z uwagi jednak na panującą w kraju sytuacje epidemiczną, powodującą trudności z zaplanowaniem niektórych przedsięwzięć wnioski będą przyjmowane także po tym terminie, jednakże do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.  

Druk wniosku oraz wzory dokumentów rozliczających otrzymane wsparcie można znaleźć na stronie www.powiat.konin.pl (w zakładce  Dla mieszkańców -> Tworzymy Kalendarz Imprez)

Jednocześnie przypominamy, że rozliczenie przyznanego wsparcia możliwe będzie tylko na podstawie dostarczonych dokumentów księgowych wraz z formularzem informacji z organizacji przedsięwzięcia oraz potwierdzeniem odbioru nagród (wzory zostaną przekazane podmiotom, które otrzymają wsparcie finansowe).
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju i Promocji:
Ewelina Rapeła 63 240 32 77
Sylwia Kudła 63 240 33 13

 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting