Skocz do zawartości

Aktualności 2022

Strona główna

Dotacje dla NGO w drodze pozakonkursowej

Podaje się do publicznej wiadomości informację o uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego z zakresu realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, złożonej w dniu 24 sierpnia 2022 r. przez Fundację "Barwy Kultury" z siedzibą w Koninie, ul. Żeglarska 2C, na realizację projektu pn.”Koncert Razem Być - duety”.

Złożona oferta została również umieszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Koninie. Uwagi do złożonej oferty można składać w wersji papierowej w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl w terminie do 7 września 2022 r. do godz. 1530.  
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting