Skocz do zawartości

Aktualności 2022

Strona główna

Dotacje dla NGO przyznawane w drodze pozakonkursowej

Podaje się do publicznej wiadomości informację o uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, złożonej w dniu 27 lipca 2022 r. przez Fundację Fucco z siedzibą w m. Poniec 64-125, ul. Drożdżyńskiego 15, na realizację projektu pn. „Nieodkryty Powiat Koniński”.
 
Złożona oferta została również umieszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Uwagi do złożonej oferty można składać w wersji papierowej w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl w terminie do 9 sierpnia 2022 r. do godz. 15.30.
 
Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - Turystyka i krajoznawstwo.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting