Skocz do zawartości

Aktualności 2022

Strona główna

Bezpłatne porady dla przedsiębiorców w okresowych trudnościach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca przedsiębiorców do korzystania z eksperckich porad telefonicznych.

Polska i wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej dostrzegają problemy, na jakie napotykają obecnie przedsiębiorcy. Są one wynikiem, m.in. coraz częściej występujących zjawisk globalnych, oddziałujących na gospodarkę ponadregionalnie, jak ostatnio pandemia i wojna w Ukrainie. Wola zapewnienia rynkom możliwej stabilizacji wyraża się w instrumentach tworzonych w oparciu o Dyrektywę 2019/1023 w sprawie ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia długów. O dostępnych możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje w ramach eksperckiego dyżuru telefonicznego.

W odpowiedzi na różnego rodzaju okresowe trudności podmiotów gospodarczych konstruowane są i wdrażane w życie – zgodnie z literą i duchem wspomnianej Dyrektywy – programy i rozwiązania prawne, które mają zapobiegać zjawisku likwidowania firm, również tych najmniejszych. Prywatne przedsiębiorstwa są wszakże kołem zamachowym krajowych gospodarek.

Na wachlarz możliwości dla firm, które w porę zdiagnozują swoje problemy i zdecydują się stawić im czoła, składają się, między innymi:
  • działania w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania, w tym projekt pod taką nazwą, regularnie promowany przez Biuro Regionalne PARP w Poznaniu;
  • projekt „Nowy Start” dla przedsiębiorców, którzy, mimo pierwszego niepowodzenia, ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą;
  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy, realizowany przez Powiatowe Urzędy Pracy;
  • Preferencyjne pożyczki z gwarancją Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego, realizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu,
a także pomoc na restrukturyzację w innych formach.

Są to możliwości hasłowo znane przedsiębiorcom, ale czasami wdrażane zbyt późno. Ambicją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest więc wychodzenie kłopotom firm naprzeciw. Zapewnianie szybkiej, prostej i konkretnej, ale jednocześnie profesjonalnej porady. Temu właśnie służą dyżury eksperta – prawnika specjalizującego się w zakresie różnych form restrukturyzacji – uruchomione przez Biuro Regionalne PARP w Poznaniu. Prowadzone są one w każdy piątek, w godzinach od 14 do 17, pod numerem 880 524 995.

Zachęcamy do kontaktowania się z ekspertem już na etapie początkowych, a nawet spodziewanych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Źródło: PARP
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting