Skocz do zawartości

Aktualności 2021

Strona główna

Rekrutacja do programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy

Powiat koniński rozpoczął realizację VII edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. Osoby, które chcą dokonać zmian w swoim życiu i nauczyć się radzenia sobie z własną agresją mogą zgłaszać się do Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. Rekrutacja do udziału w zajęciach prowadzona będzie do 30 czerwca.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych realizowany jest od siedmiu lat przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. Stanowi on integralną cześć całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzupełnia różne formy interwencji prawnych oraz administracyjnych podejmowanych wobec osób stosujących przemoc.

– Program adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet stosujących przemoc wobec swoich bliskich lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji. Jego celem jest redukcja zachowań agresywnych u sprawców przemocy, a także zmiana ich postawy wobec innych osób oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za własne czyny. Prowadzone przez specjalistów zajęcia mają nauczyć ich uczestników radzenia sobie z problemami i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów – informuje Jacek Biskupski, kierownik Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.

Do tegorocznej edycji programu zakwalifikowani zostaną sprawcy przemocy, którzy zgłoszą się samodzielnie, a także osoby zidentyfikowane jako stosujące przemoc na podstawie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo znęcania się nad członkami rodziny, sprawcy z rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty” oraz osoby zgłoszone przez zespoły interdyscyplinarne i inne instytucje działające na terenie powiatu. Praca z uczestnikami programu realizowana będzie przez trzy miesiące podczas 66 godzin zajęć grupowych i 10 godzin sesji indywidualnych. 
Udział w programie jest bezpłatny. Po jego ukończeniu, uczestnicy zostają włączeni na trzy lata do systemu monitorowania zachowań związanych z przemocą.

Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do siedziby Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, ul. Kościelna 46 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie: 63  270 44 30; 512  493 486 lub poprzez kontakt mailowy: interwencja@pcpr.konin.pl
 
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting