Skocz do zawartości

Aktualności 2021

Strona główna

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w PUP w Koninie

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że ze względów bezpieczeństwa klientów i pracowników spowodowanego utrzymującą się wysoką liczbą zakażeń Covid-19,    obsługa spraw związanych z rejestracją osób bezrobotnych i poszukujących pracy jest realizowana poprzez wypełnienie wniosku o dokonanie rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który dostępny jest na stronie  www.praca.gov.pl.
 
Możliwe są dwa sposoby rejestracji:
 
1.Pełna rejestracja za pośrednictwem Internetu, z której mogą skorzystać osoby dysponujące:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym
W takim przypadku wymagane do rejestracji dokumenty muszą zostać zeskanowane,  a wniosek opatrzony jednym z powyżej wskazanych bezpiecznych podpisów. Rejestracja nastąpi z dniem złożenia wniosku.
 
2.Prerejestracja  - osobom, które nie posiadają jednego z ww. podpisów,   po przekazaniu danych za pomocą formularza elektronicznego, zostanie wyznaczony termin stawiennictwa w urzędzie pracy, nie dłuższy niż 7 dni roboczych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. Rejestracja nastąpi z dniem stawiennictwa w urzędzie pracy.
 
W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie umówienie wizyty telefonicznie pod numerem  tel. 63 24 77 822.

Zasady bezpieczeństwa
Bezpośrednia obsługa możliwa będzie przy zachowaniu niezbędnych zasad ostrożności. Osoby umówione na wizytę zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk po wejściu do budynku urzędu oraz zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra od innych osób.  Na wizytę należy przychodzić  bez osób towarzyszących i na umówioną godzinę. Spóźnione spotkania nie będę realizowane. 
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting