Skocz do zawartości

Aktualności 2021

Strona główna

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Zarząd Powiatu Konińskiego zaprasza mieszkańców powiatu konińskiego, wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2022-2024.
 
Opinie, uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać w terminie od 13 października 2021 r. do 29 października 2021 r. drogą elektroniczną na adres: krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl.

Opinie, uwagi i wnioski zgłaszać należy na załączonym formularzu ankiety konsultacyjnej.

Ankieta konsultacyjna
Projekt programu na lata 2022-24
 
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting