Skocz do zawartości

Aktualności 2021

Strona główna

Obowiązek deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw

Od 1 lipca 2021 r właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.
 
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.
 
Deklarację składa się:
 - w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB (http://www.zone.gunb.gov.pl/)
 - w formie  pisemnej (https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/)
 
Deklaracja zawiera:
 - rodzaj budynku oraz dane adresowe budynku;
 - rodzaj i liczbę źródeł ciepła zainstalowanych oraz eksploatowanych w budynku;
 - dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz deklaracji (właściciela, współwłaściciela bądź zarządcę budynku);
 - dane adresowe osoby wypełniającej formularz deklaracji (jeżeli jest inny niż adres budynku)
 
W przypadku zmiany danych, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.
 
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting