Skocz do zawartości

Aktualności 2021

Strona główna

Kwiecień miesiącem wiedzy o AUTYZMIE – zapraszamy na spotkanie online

Trwa miesiąc świadomości autyzmu. To dobry czas na podejmowanie inicjatyw mających na celu propagowanie wiedzy, a poprzez to poszerzanie empatii i zrozumienia dla odmiennych potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu. Mając powyższe na uwadze  Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie przyłącza się do obchodów Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu organizując otwarte wydarzenie online poświęcone tej problematyce.
 
Wychowywanie dziecka z autyzmem jest dla rodzica wyzwaniem, z którym radzi sobie lepiej lub gorzej. Zaburzenie to towarzyszy dziecku, a tym samym rodzinie przez całe życie. Wczesna diagnostyka odgrywa ogromne znaczenie. Zatem co powinno zaniepokoić rodziców w zachowaniu jego dziecka? Co winni zrobić rodzice, jeśli zauważają symptomy jego nieprawidłowego rozwoju? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas spotkania pt. „Czy to autyzm?  – jak być świadomym rodzicem?”. Wydarzenie skierowane jest do rodziców, jak również do nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych tematyką autyzmu.
 
Na spotkanie w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams zapraszamy w dniu 28 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00.
 
Szczegółowych informacji udziela koordynator spotkania p. Edyta Zielińska, tel. (63) 243 03 78 lub (63) 270 59 88. Link do spotkania będzie przesłany osobom zainteresowanym indywidualnie.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmZkZWJhZDYtMTBiYy00OTZjLWJjOGItODNhYmJmYmQxNDE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2269c10e05-0774-4843-bca9-151f0a9c2b14%22%2c%22Oid%22%3a%227d1bbda1-a497-42d8-a0a3-8c4b9bbdc0cb%22%7d

Serdecznie zapraszamy.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting