Skocz do zawartości

Aktualności 2021

Strona główna

Kultura – Interwencje 2021 – nabór wniosków

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2021!
 
Celem programu Kultura – Interwencje 2021 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie Kultura – Interwencje 2021 są: samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych  w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)Uwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie; organizacje pozarządowe; koła gospodyń wiejskich  kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 19 kwietnia do 29 października 2021 roku.
Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI Formularz wniosku jest dostępny na stronie: www.nck.pl
 
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting