Skocz do zawartości

Aktualności 2021

Strona główna

Kalendarz Imprez 2021 – nabór wniosków

Starostwo Powiatowe w Koninie rozpoczęło prace nad tworzeniem Kalendarza Imprez na 2021 r. w zakresie kultury i turystyki.

Składając wniosek możecie Państwo ubiegać się o wsparcie wydarzenia poprzez ufundowanie nagród czy dofinansowanie organizacji wydarzenia.
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty prawne do składania wniosków o współfinansowanie zadań. 

Wnioskodawcami mogą być:
  1. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, np. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, muzea itp.
  2. stowarzyszenia (organizacje mogą otrzymać dofinansowanie w ramach kalendarza imprez jedynie na dofinasowanie zakupu nagród w konkursach. O wsparcie finansowe na organizacje wydarzeń z zakresu kultury mogą ubiegać się w ramach otwartych konkursów ofert lub tzw. „krótkiej ścieżki”)
Zgłaszając wydarzenie należy kierować się przede wszystkim jego ponadlokalnym  (ponadgminnym) charakterem oraz znaczeniem dla promocji powiatu, a także możliwościami organizacyjnymi i finansowymi wnioskodawcy.

Wnioski należy składać do 12 lutego 2021 r. na załączonym druku w kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie (Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin) lub przesłać pocztą z dopiskiem: Kalendarz Imprez na 2021 r.

Z uwagi jednak na panującą w kraju sytuacje epidemiczną, powodującą trudności z zaplanowaniem niektórych przedsięwzięć wnioski będą przyjmowane przez cały rok, jednakże do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.  
Druk wniosku oraz wzory dokumentów rozliczających otrzymane wsparcie można znaleźć na naszej stronie w zakładce  Dla mieszkańców -> Tworzymy Kalendarz Imprez.

Jednocześnie przypominamy, że rozliczenie przyznanego wsparcia możliwe będzie tylko na podstawie dostarczonych dokumentów księgowych wraz z formularzem informacji z organizacji przedsięwzięcia.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju i Promocji:
Ewelina Rapeła 63 240 32 77
Sylwia Kudła 63 240 33 13
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting