Skocz do zawartości

Aktualności 2021

Strona główna

Informacja OHP na rok szkolny 2021/2022

Grafika promująca nabór OHP na rok 2021/2022
Informacja o naborze na rok szkolny  2021/2022

FORMY SZKOLENIA TEORETYCZNEGO
 • Szkoła Podstawowa dla dorosłych klasa VII i VIII

  Podstawowe kryteria przyjęcia: ukończony 14. i nieukończony 18. rok życia, niepowodzenia szkolne, opóźnienia w nauce, niespełnienie obowiązku szkolnego, trudna sytuacja materialna, rodzinna i społeczna. Nauka trwa 1 lub 2  lata, 3 razy w tygodniu. Uczestnicy szkoły podstawowej odbywają praktyki, za które otrzymują wynagrodzenie w wysokości ok. 218 zł brutto miesięcznie.

   
 •  Szkoła Branżowa I stopnia - dla osób, które ukończyły  szkołę podstawową. Nauka trwa  3 lata.
   
 •  Szkolenie kursowe (w systemie wewnątrzzakładowym) dla osób, które ukończyły  szkołę podstawową. Nauka w tym systemie trwa 3 lata. Istnieje możliwość skrócenia praktyki, jeśli uczeń ma zaliczony okres pobytu w  szkole podstawowej w ramach OHP.  


SZKOLENIE PRAKTYCZNE

Odbywa się na podstawie umów w celu przygotowania zawodowego w wielu zakładach i zawodach na terenie Konina i okolic. Praktyka ma charakter NAUKI ZAWODU jeśli uczeń uczęszcza do  szkoły branżowej lub na szkolenie kursowe. Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym lub egzaminem na robotnika wykwalifikowanego. Praktyka ma charakter PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY jeśli uczeń uczęszcza do szkoły podstawowej. Przyuczenie kończy się egzaminem sprawdzającym.

Jeśli po okresie przyuczenia uczeń podejmie naukę zawodu w tej samej specjalności, wówczas zalicza się czas przyuczenia do wymaganego okresu nauki zawodu ( do 36 miesięcy). 

Wysokość wynagrodzenia za praktykę w szkole branżowej oraz SK zależna jest od  roku nauki: I rok ok.  273 zł brutto, II rok ok.  327 zł brutto, III rok ok. 382 zł brutto.


PROPOZYCJE PRAKTYK
 • Dla uczestników szkoły podstawowej:
- krawiec – własne warsztaty w hufcu, 
- mechanik pojazdów samochodowych, 
- sprzedawca,
- cukiernik,
- piekarz,
- stolarz.
 •  Dla uczestników szkoły zawodowej:
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- kucharz,
- cukiernik,
- piekarz,
- stolarz,
- ślusarz,
- sprzedawca,
- lakiernik,
- blacharz samochodowy.


 DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA HUFCA

- Realizujemy programy profilaktyczne, w tym autorskie.
- Stwarzamy warunki do rozwoju samorządności i aktywności młodzieży.
- Organizujemy imprezy sportowe, turystyczne i kulturalno-oświatowe.
- Wspieramy działalność kół zainteresowań (plastyczne, kulinarne, sportowe, turystyczne, wolontariackie).
- Uczestniczymy w różnego rodzaju konkursach regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich.
- Organizujemy zajęcia wychowawcze i profilaktyczne.


WYMAGANE DOKUMENTY

Komplet wymaganych dokumentów do pobrania w Hufcu Pracy w Koninie:
Hufiec Pracy 15-3
ul. Kanałowa 1
62-510 Konin-Gosławice
tel.  63-242-74-21    
e-mail: hp-konin@ohp.pl
https://wielkopolska.ohp.pl
Dojazd z Konina do Gosławic autobusem linii: 55, 56, 63, 65
(Informacja - OHP Konin, grafika - wielkopolska.ohp.pl)
 

 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting