Skocz do zawartości

Aktualności 2020

Aktualności

Zmiany w składzie prezydium rady i zarządu powiatu konińskiego

Radni powiatowi dokonali zmian w składzie prezydium rady oraz zarządu powiatu.

1 października, o godz. 12.00 wznowiono sesję Rady Powiatu Konińskiego, po tym, jak 24 września została odroczona po wprowadzeniu do porządku obrad punktów dotyczących rozpatrzenia wniosków w sprawie: odwołania Janusza Stankiewicza z funkcji przewodniczącego oraz Andrzeja Perkowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego rady. Po tygodniowej przerwie, radni rozpoczęli procedowanie, głosując w sprawie pozbawienia funkcji dotychczasowego przewodniczącego. Zadecydowali o tym stosunkiem głosów 15 „za” przy 5 „przeciwnych” i 4 „wstrzymujących się”. Decyzją radnych, nowym przewodniczącym została Żanetta Matlewska, która otrzymała 18 głosów poparcia.

„To dla mnie ogromny zaszczyt, ale również i ogromne wyzwanie. Zapewniam, że nie zawiodę państwa zaufania i będę pracować wspólnie z wami dla dobra mieszkańców powiatu konińskiego” – powiedziała Żanetta Matlewska, która podziękowała radnym za wybór, a także Januszowi Stankiewiczowi za 9 lat przewodniczenia radzie powiatu.   

Podczas wielogodzinnych obrad, radni jeszcze pięciokrotnie podchodzili do urny wyborczej. Po odwołaniu Andrzeja Perkowskiego, funkcję drugiego wiceprzewodniczącego powierzyli Sławomirowi Ławniczakowi. Na wniosek starosty konińskiego, zagłosowali również za odwołaniem Ryszarda Nawrockiego z funkcji członka zarządu powiatu.

Po rozszerzeniu porządku obrad przeprowadzone zostały wybory uzupełniające skład organu wykonawczego powiatu. Zgodnie z rekomendacją starosty Stanisława Bielika, rada powiatu powierzyła stanowiska członków zarządu: Henrykowi Krykowi i Tadeuszowi Słodkiewiczowi.
Zmiany w składzie prezydium rady i zarządu powiatu konińskiego
Zmiany w składzie prezydium rady i zarządu powiatu konińskiego
Zmiany w składzie prezydium rady i zarządu powiatu konińskiego
Zmiany w składzie prezydium rady i zarządu powiatu konińskiego
Zmiany w składzie prezydium rady i zarządu powiatu konińskiego
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting