Skocz do zawartości

Aktualności 2020

Aktualności 2020

Z XVI sesji Rady Powiatu Konińskiego

XVI sesja Rady Powiatu Konińskiego za nami. Radni podjęli jedenaście uchwał oraz przyjęli trzy informacje i sprawozdanie. Wysłuchali też relacji starosty konińskiego z działalności zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym oraz wydarzeń z życia powiatu.

Zgodnie z porządkiem obrad, organ stanowiący dokonał zmian w uchwałach zatwierdzających realizację projektów: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” oraz „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”. Wyraził również zgodę na nabycie na rzecz powiatu, położonej w gm. Rzgów, nieruchomości zajętej pod drogę powiatową, a także powierzył do realizacji gminie Kramsk zadanie własne polegające na rozbudowie pasa drogowego o pętlę i zatokę autobusową przy drodze nr 3212P na odcinku Morzysław Kolonia – Rudzica.

Radni przychylili się też do udzielenia pomocy finansowej dla pięciu gmin. Każda otrzymała 10 tysięcy złotych na wsparcie działających na jej terenie jednostek OSP. Zgodnie ze złożonymi wnioskami, dofinansowanie przekazane gminom Grodziec i Kleczew przeznaczone zostanie na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, a w przypadku gmin: Kramsk, Sompolno i Stare Miasto – na termomodernizację strażnic. W sprawach finansowych – radni przyjęli autopoprawki zgłoszone przez zarząd i dokonali zmian w budżecie na rok bieżący oraz w wieloletniej prognozie finansowej.

W drugiej części sesji przeprowadzono też głosowanie w sprawie wyboru członka zarządu powiatu.  W związku ze śmiercią radnego Zenona Paszka, od 3 lutego br. Zarząd Powiatu Konińskiego działa w czteroosobowym składzie: starosta Stanisław Bielik (przewodniczący zarządu), wicestarosta Władysław Kocaj oraz członkowie nieetatowi, radni: Ryszard Nawrocki i Elżbieta Raźna. Podczas dzisiejszych obrad, przewodniczący zarządu powiatu, zgodnie z przysługującym mu prawem, rekomendował na członka zarządu radnego Tadeusza Słodkiewicza. W głosowaniu tajnym, stosunkiem głosów czternaście do dziesięciu i jednym wstrzymującym się, radni zadecydowali o odrzuceniu przedstawionej kandydatury.

Najbliższe posiedzenie organu stanowiącego powiatu odbędzie się już po wakacyjnej przerwie. Radni głosować będą wówczas m.in. nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania i absolutorium w sprawie wykonania budżetu za rok 2019.
XVI sesja Rady Powiatu Konińskiego
XVI sesja Rady Powiatu Konińskiego
XVI sesja Rady Powiatu Konińskiego
XVI sesja Rady Powiatu Konińskiego
XVI sesja Rady Powiatu Konińskiego
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting