Skocz do zawartości

Aktualności 2020

Ruszyła VI edycja programu dla sprawców przemocy

Chcą dokonać zmian w swoim życiu i nauczyć się radzenia sobie z własną agresją. Trzynaście osób zdecydowało się na udział w VI edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Powiat koniński przystąpił po raz szósty do realizacji Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie, od początku, koordynuje Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

„Problem przemocy domowej znacznie nasilił się podczas pandemii koronawirusa. Potwierdza to również rekordowa liczba, 40 sprawców, zgłoszonych do udziału w tegorocznym programie. To ponad dwukrotnie więcej niż w każdej z pięciu poprzednich edycji. Dalsze uczestnictwo w zajęciach (realizowanych przez 3 miesiące w wymiarze 64 godzin zajęć grupowych i 10 godzin sesji indywidualnych) zadeklarowało trzynaście osób stosujących przemoc wobec swoich najbliższych, kobieta i dwunastu mężczyzn”informuje dr Jacek Biskupski, kierownik Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.

Zajęcia prowadzone przez dwóch wykwalifikowanych trenerów odbywają się w Ośrodku Kultury w Ślesinie. Poza częścią edukacyjną, odnoszącą się do samego zjawiska przemocy domowej i rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, zaplanowano zajęcia korekcyjne ukierunkowane m.in. na uczenie się samokontroli agresywnych zachowań, radzenie sobie z problemami i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, a także kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny. Celem tych wszystkich działań jest wyeliminowanie u sprawców zachowań przemocowych i przywrócenie prawidłowych relacji pomiędzy członkami rodzin. Po ukończeniu terapii, uczestnicy zostają włączeni na trzy lata do systemu monitorowania zachowań związanych z przemocą.

„Nasze doświadczenia pokazują, że w wielu przypadkach praca z osobami stosującymi przemoc wobec najbliższych pomogła doprowadzić do całkowitego ustania przemocy domowej. Na 47 uczestników wcześniejszych edycji programu, 24 spełniło warunki jego ukończenia, a 80 % z nich nie powróciło do zachowań przemocowych. Warto jednak zaznaczyć, że działania realizowane w ramach programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców pełnią jedynie rolę pomocniczą i są uzupełnieniem różnych form interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec tych osób. Efektywne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga stworzenia planu pomocy dostosowanego do potrzeb rodziny i udzielenia rodzinie wszechstronnego wsparcia w jego realizacji” – dodaje kierownik Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting