Skocz do zawartości

Aktualności 2020

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających w systemie REJA24

Od 1 sierpnia rusza ogólnopolski system REJA24. Rejestracja jachtów ma być prosta i szybka. Umożliwi też ujednolicenie oraz weryfikację danych dotyczących liczby jednostek pływających w Polsce.

Od soboty (1 sierpnia) zacznie obowiązywać nowy uproszczony proces rejestracji wszystkich jachtów oraz innych rekreacyjnych i komercyjnych jednostek pływających o długości do 24 m. Rejestr obejmować będzie zarówno jednostki śródlądowe i morskie, jak też żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb.

„Na mocy nowych przepisów rejestracja ma być prosta i szybka, prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej, wymogi dla jednostek morskich i śródlądowych mają być ujednolicone. Dokument rejestracyjny będzie miał jeden wzór, a formą dokumentu rejestracyjnego będzie plastikowa karta zawierająca podstawowe informacje dotyczące jednostki pływającej oraz będzie jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki” – informuje Julia Stasińska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w konińskim starostwie.

Dla zarejestrowania jachtu potrzebne będzie złożenie wniosku w dowolnym starostwie, Polskim Związku Żeglarskim bądź Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego. Nowe przepisy nie przewidują rejestracji w formie korespondencyjnej. Wniosek będzie można dostarczyć do organu rejestrującego osobiście lub drogą elektroniczną za pośrednictwem konta interesanta w systemie REJA24.

Sam rejestr również prowadzony będzie w formie elektronicznej i będzie rejestrem jawnym. Oznacza to, że każda zainteresowana osoba, która posiada np. numer rejestracyjny, korzystając z systemu Reja24, będzie mogła zapoznać się z podstawowymi informacjami zawartymi w bazie danych rejestru na temat danej jednostki i dane te zweryfikować.

„Należy podkreślić, że z obowiązku rejestracji wyłączone zostały jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, a także te napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni oraz deski surfingowe, z żaglem i im podobne. Natomiast osoby, które posiadają już zarejestrowane jednostki i w myśl nowych przepisów będą podlegały obowiązkowi rejestracji, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach. Wcześniej wydane dokumenty rejestracyjne zachowają ważność jedynie przez okres 12, 18 lub 30 miesięcy w zależności od daty poprzedniej rejestracji. Z kolei właściciele jednostek, które zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegały obowiązkowi rejestracji (a od 1 sierpnia będą podlegać) zobowiązani są je zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do końca 2021 roku” – wyjaśnia Julia Stasińska.

Rejestr będzie zapewniał stały dostęp do danych dla służb ratowniczych, organów ścigania i administracji państwowej, a wprowadzone do systemu mechanizmy utrudnią powtórną legalizację skradzionego sprzętu.

Szczegółowe informacje o rejestracji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting