Skocz do zawartości

Aktualności 2020

Aktualności

Powiat pozyskał dodatkowe pieniądze na usuwanie azbestu

Powiat koniński otrzymał dodatkowe środki na likwidację azbestu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansuje 40% kosztów kwalifikowanych zadania. Oznacza to, że dotacja może wynieść nawet 261.800,00 zł.

- „Dofinansowanie z budżetu państwa na ten cel ostatnio malało. Udzielanie dotacji przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska (którym są udostępniane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) w ogóle stało pod znakiem zapytania. Jesteśmy, więc bardzo zadowoleni, że doszło w grudniu do podpisania tej umowy” – mówi Julia Stasińska naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - „dzięki dodatkowym środkom będziemy mogli zrealizować więcej wniosków, a tym samym, usunąć z terenu powiatu więcej szkodliwych materiałów azbestowych” – dodaje naczelnik.

Podpisana przez samorząd i fundusz umowa zakłada, że wsparcie finansowe dla działań powiatu związanych z usuwaniem azbestu będzie realizowane w trzech etapach. Dofinansowanie w wysokości 61 tys. 800 zł powiat otrzymał już w grudniu, jako refundację kosztów poniesionych na realizację zadania w 2019 r. Druga i trzecia transza – łącznie 200 tysięcy zł – zostaną wypłacone w tym roku zgodnie z harmonogramem prac.

W 2020 r., czyli w czternastym roku realizacji programu usuwania azbestu, z terenu powiatu powinno zniknąć kolejne 1,6 tys. ton odpadu azbestowego. Do tej pory działania naszego samorządu przyczyniły się do unieszkodliwienia ponad 10,5 tys. ton wyrobów zawierających azbest. Prace przeprowadzone na 4322 nieruchomościach kosztowały prawie 6 mln 800 tys. zł, z czego ok. 4 mln 400 tys. zł pochodziło z budżetu powiatu konińskiego, a ponad 2 mln 400 tys. stanowiły dotacje pozyskane ma ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Likwidacja odpadu azbestowego w 2020 r. rozpocznie się po wyborze firmy realizującej zadanie i będzie trwała do momentu wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków. Osoby zainteresowane udziałem w tegorocznej edycji programu mogą już składać wnioski do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w konińskim starostwie. Formularz wniosku wraz z oświadczeniem  dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Można go również odebrać osobiście w starostwie lub w urzędach gmin.


Przedsięwzięcie pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
www.wfosgw.poznan.pl
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting