Skocz do zawartości

Aktualności 2020

Powiat koniński wspiera szpital

Powiat koniński przekazał 100 tysięcy złotych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Dotacja przeznaczona zostanie na kolejny etap rozbudowy systemu poczty pneumatycznej w budynku lecznicy przy ul. Szpitalnej.

Podpisanie umowy o udzielenie dotacji odbyło się 8 czerwca podczas briefingu prasowego w szpitalu. W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział: starosta koniński Stanisław Bielik, wicestarosta Władysław Kocaj, skarbnik Radzisław Kozłowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie – Leszek Sobieski oraz radna powiatu konińskiego Maria Wróbel pełniąca funkcję Naczelnej Pielęgniarki w WSZ w Koninie.

„Choć powiat koniński nie jest organem prowadzącym dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie staramy się, na tyle na ile pozwala budżet, wspierać go finansowo. Znając potrzeby lecznicy, co roku przeznaczamy dotacje celowe na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej dla funkcjonowania placówki i zapewnienia bezpieczeństwa jej pacjentów, wśród których przeważają mieszkańcy naszego powiatu i całego regionu. W roku bieżącym mimo, że budżet powiatu będzie na pewno o kilka milionów skromniejszy to samorząd powiatu uznał, że w tak trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się służba zdrowia, a jednocześnie widzimy, z jakim poświęceniem całe zespoły medyczne walczą z epidemią, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia, należy tym bardziej chociaż skromnie wesprzeć nasz szpital” – mówił po podpisaniu dokumentu starosta Stanisław Bielik.

Dotychczas, dzięki pomocy finansowej samorządu powiatowego udało się zakupić stację techniczną poczty pneumatycznej do transportu próbek z materiałem biologicznym i przyłączyć do systemu laboratorium oraz oddziały: ratunkowy, anestezjologii i intensywnej terapii, udarowy, neurologii i neurochirurgii. Na realizację tej inwestycji Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie otrzymał z budżetu powiatu trzy dotacje na prawie 230 tysięcy złotych. Kolejne 100 tysięcy wsparcia pozwoli objąć systemem następne szpitalne oddziały.

Trzyletnia praktyka funkcjonowania w szpitalu poczty pneumatycznej pokazała jak bardzo jest to trafiona inwestycja, zarówno ze względu na znaczne przyspieszenie i ułatwienie pracy personelu szpitala, jak i zwiększenie bezpieczeństwa przekazywania próbek między laboratorium a oddziałami.

Mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców powiatu konińskiego, w ostatnich latach samorząd przekazał na rzecz WSZ w Koninie także dotacje: na dostosowanie pomieszczeń do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na zakup urządzenia do krioterapii.

Powiat corocznie wspiera też finansowo projekty z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz edukacji zdrowia realizowane  przez organizacje pozarządowe. W ubiegłym roku na zadania z promocji i ochrony zdrowia samorząd przekazał w drodze otwartych konkursów ofert prawie 13 tysięcy złotych, a w trybie pozakonkursowym - 5 tysięcy dla Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddział w Koninie. Na tegoroczne wsparcie organizacji w realizacji zadań z dziedziny zdrowia (zgodnie z programem współpracy z NGO) zabezpieczono w budżecie powiatu 20 tysięcy złotych.

Fot. WSZ w Koninie
Powiat koniński wspiera szpital
Powiat koniński wspiera szpital
Powiat koniński wspiera szpital
Powiat koniński wspiera szpital
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting