Skocz do zawartości

Aktualności 2020

Aktualności

Podsumowanie akcji azbestowej w 2020 roku

Zakończyliśmy czternastą już edycję „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego – kontynuacja”. W ramach tegorocznej odsłony przedsięwzięcia udało się usunąć ponad 1 120 ton takich szkodliwych wyrobów. Prace były prowadzone na 406 nieruchomościach należących do osób fizycznych.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu powiatu, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu. Wartość projektu wyniosła ponad 550 tys. zł, z czego 200 tys. zł stanowiło dofinansowanie. 

Tegoroczny program obejmował działania polegające na demontażu i usuwaniu wyrobów azbestowych lub samym transporcie wcześniej zdemontowanego odpadu azbestowego. Wykonawcą robót była firma Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Wyłoniona w przetargu firma posiadała zaplecze techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać prace w terenie.

W ciągu 14 lat realizacji programu udało się unieszkodliwić ponad jedenaście tysięcy ton wyrobów zawierających azbest. Powiat koniński przeznaczył na ten cel 7 mln 341 tys. zł, z czego środki własne stanowiły 4 mln 740 tys. zł, a blisko 2 mln 600 tys. zł to wsparcie finansowe z WFOŚiGW.

Materiały zawierające azbest to odpady niebezpieczne, które powinny być unieszkodliwione poprzez umieszczenie ich na wyznaczonym składowisku, uprawnionym do przyjmowania tego rodzaju odpadów. Zachęcamy do zapoznania się szczegółowymi informacjami dotyczącymi szkodliwości azbestu: www.biznes.gov.pl, www.gov.pl.
Podsumowanie akcji azbestowej w 2020 roku
Podsumowanie akcji azbestowej w 2020 roku
Podsumowanie akcji azbestowej w 2020 roku
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting