Skocz do zawartości

Aktualności 2020

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Starosta Koniński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu administracji publicznej ogłoszonych w 2020 roku.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Kandydatów do składu komisji konkursowej należy zgłaszać do 6 lutego 2020 r. do godz. 15.30 wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin z dopiskiem: „zgłoszenie do komisji konkursowej”. Dopuszcza się również przesłanie wypełnionego formularza faksem na nr tel. 63 240 32 23 oraz skanu formularza na adres mailowy: krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting