Skocz do zawartości

Aktualności 2020

Strona główna

Nieodpłatna pomoc prawna – rozstrzygniecie konkursu

Zarząd Powiatu Konińskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej.

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021 Zarząd Powiatu Konińskiego 20 listopada 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 15 października 2019 r. Przedmiotowe zadanie będzie realizowało Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie. Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w 2021 r. wynosi 190.080,00 zł.

Uchwała Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursach ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting