Skocz do zawartości

Aktualności 2020

Nawadnianie – nabór wniosków wydłużony do 20 lipca

Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają czas na złożenie wniosku do 20 lipca 2020 r.

Pomoc przyznawana jest na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski mogą składać rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, prowadzący działalność zarobkową w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Maksymalna wysokość pomocy (udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne) na operacje związane z nawadnianiem pozostaje na tym samym poziomie i wynosi 100 tys. zł. Do kosztów kwalifikowalnych zaliczane są między innymi koszty wykonania ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wszelkie niezbędne informacje i formularze są udostępnione na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl.

Źródło: ARiMR
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting