Skocz do zawartości

Aktualności 2020

Kolejna akcja usuwania azbestu w powiecie konińskim

Po raz kolejny Powiat Koniński przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpoczyna realizację przedsięwzięcia pn.: „Program usuwania azbestu z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja”.

16 marca br. została podpisana umowa ze specjalistyczną firmą wyłonioną w przetargu niegraniczonym, która już rozpoczęła działania w terenie. Jest to firma Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Zgodnie z umową końcowy termin wykonania zadania to 30 października, natomiast całkowita wartość nie przekroczy kwoty 553 tys. brutto. Jak wynika z szacunkowych danych w roku 2020 na terenie powiatu likwidacji ulegnie ponad 1,6 tys. ton odpadu azbestowego.

W ciągu 13 lat realizacja Programu przyczyniła się do unieszkodliwienia ponad 10,5 tys. ton wyrobów zawierających azbest. Prace prowadzone były na 4322 nieruchomościach. Powiat Koniński przeznaczył na ten cel kwotę ponad 6.789.000 zł, z czego środki własne to ponad 4.388.000 zł. Pomoc finansową w wysokości prawie 2.400.000 zł powiat pozyskał z WFOŚiGW

Realizacja programu wyzwala coraz to większą świadomość wśród społeczeństwa powiatu o szkodliwości wyrobów azbestowych. Świadczy o tym systematyczny wzrost składanych wniosków. Od początku roku do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa konińskiego starostwa wpłynęło ponad 470 wniosków. Nabór wniosków nadal trwa. Są one przekazywane sukcesywnie do firmy aż do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

Przypominamy, że wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie jednej z czternastu gmin powiatu.
Finansowaniu będą podlegały koszty związane z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest powstałych przy wymianie pokrycia dachowego, a mianowicie: demontaż elementów budynku zawierających azbest oraz unieszkodliwianie tj. przygotowanie do transportu – ułożenie na palecie, zabezpieczenie folią, załadunek, transport i przekazanie na składowisko lub samo unieszkodliwienie wcześniej zdemontowanych odpadów azbestowych.
Formularz wniosku wraz z oświadczeniem jest dostępny na stronie internetowej www.bip.powiat.konin.pl w zakładce Sprawy, jak również w siedzibach gmin.

Przedsięwzięcie pn.: „Program usuwania azbestu z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting